Top

پرچم های بین المللی علامت دریایی / International Maritime Signal Flags

پرچم مخابراتی

پرچم های علایم مخابراتی از قبیل حروف و اعداد که در شرایط خاص مانند راهنمایی،قرنطینه،آدم به دریا،عملیات غواصی و غیر…

مورد استفاده قرار میگیرد.

کد سیگنال

پرچمهای مخابراتی از قبیل حروف و اعداد که در شرایط خاص مانند:راهنمایی ،قرنطینه،آدم به دریا،عملیات غواصی و غیر…

مورد استفاده قرار میگیرد

پرچم های مخابراتی، در واقع پیام رسان های دیداری هستند که از زمان ایجاد نیروی دریایی، به منظور مخابرهء پیام های مهم، کاربرد داشته و علیرغم ایجاد سامانه های مورس و مخابره رادیویی پیام (بیسیم و)، هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرند

هر یک از این پرچم ها نشانهء یکی از حروف الفبای انگلیسی و یا عددی یک رقمی از 0 تا 9 بوده و در سطوح بین المللی دارای مفهومی مشخص می باشند.
پرچم مخابراتی

پرچم های علایم مخابراتی از قبیل حروف و اعداد که در شرایط خاص مانند راهنمایی،قرنطینه،آدم به دریا،عملیات غواصی و غیر…

مورد استفاده قرار میگیرد.

کد سیگنال

پرچمهای مخابراتی از قبیل حروف و اعداد که در شرایط خاص مانند:راهنمایی ،قرنطینه،آدم به دریا،عملیات غواصی و غیر…

مورد استفاده قرار میگیرد

 

پرچم های مخابراتی، در واقع پیام رسان های دیداری هستند که از زمان ایجاد نیروی دریایی، به منظور مخابرهء پیام های مهم، کاربرد داشته و علیرغم ایجاد سامانه های مورس و مخابره رادیویی پیام (بیسیم و)، هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرند

هر یک از این پرچم ها نشانهء یکی از حروف الفبای انگلیسی و یا عددی یک رقمی از 0 تا 9 بوده و در سطوح بین المللی دارای مفهومی مشخص می باشند.

در زیر به پرچم های مخابراتی مورد استفاده در یگان های شناور نیروی دریایی راهبردی ارتش می پردازیم :

پرچم آلفا (معادل A) :

معنای پرچم آلفا این است: از من فاصله بگیرید، غواص در آب دارم.

این پرچم زمانی به کار می رود که کشتی، غواصی را به درون آب فرستاده باشد. پیامش هم برای کشتی های دیگر این هست که باید فاصله شان را با کشتی حفظ کنند تا مشکلی برای غواص پیش نیاید. این پرچم همراه سه شماره به کار میرود که بیان گر سَمت و زاویه می باشد. (البته به جای اعداد نیز از پرچم استفاده میشود.)

*****

پرچم بِراوُو (معادل B) :

معنای پرچم براوو این است: در حال حمل مواد منفجره هستم.

این پرچم زمانی به کار می رود که کشتی در حال بارگیری ، تخلیه و یا حمل مواد خطرناک یا منفجرشونده باشد. این پرچم در اصل توسط نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا هنگام حمل مواد منفجره استفاده می شده و نشانگر خطر احتمال وقوع انفجار بوده است.

*****

چارلی (معادل C) :

معنای پرچم چارلی این است: بلی، جواب مثبت

چنانچه شناوری، پرسشی مطرح کرده و یا درخواست‌ بررسی امکان کمک رسانی را جویا شده باشد و هدف ناو، ارائهء پاسخ مثبت باشد از این پرچم و یا ترکیبی از این پرچم و سایر پرچم ها که حالت مثبت به آنها می دهد استفاده می نماید.

*****

دِلتا (معادل D) :

معنای پرچم دلتا این است : از من فاصله بگیرید، با اشکال مانور می کنم.

این پرچم زمانی به کار می رود که کشتی برای حرکت کردن و چرخش به جهت‌های مختلف، با مشکل روبروست و از کشتی های دیگر در خواست می کند که به منظور جلوگیری از وقوع تصادف، از وی فاصله بگیرند.

*****

اِکو (معادل E) :

معنای پرچم اکو این است : من در حال تغییر مسیر به سمت راست هستم.

این پرچم زمانی به کار می رود که کشتی تصمیم به تغییر مسیر حرکت خود به سمت راست دارد. در واقع این پرچم در نگاه عمومی همانند راهنمای خودرو عمل کرده و دیگر شناورها را از قصد تغییر مسیر ناو، مطلع می نماید.

*****

فاکْستُرُوت (معادل F) :

معنای پرچم فاکستروت این است : با من تماس بگیرید، قادر به انجام کاری نیستم.

این علامت بیشتر برای مواقعی استفاده می شود که کشتی از کار افتاده باشد. کشتی های دیگر با دیدن این پرچم باید با کشتی مذکور ارتباط رادیویی برقرار کنند. کاربرد دیگر این پرچم در ناوهای هواپیمابر است، در آنجا استفاده از پرچم فاکستروت به کشتی های دیگر پیغام می دهد که عملیات پروازی درحال انجام است.

*****

گُلف (معادل G) :

معنای پرچم گلف این است : من نیاز به یک راهنما دارم.

این علامت غالبا زمانی به کار میرود که کشتی نیاز به یک راهنمای دریانوردی داشته باشد. البته این پرچم توسط کشتی های ماهیگیرهی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد که درخصوص آنها بیانگر این است که تورهایشان را به درون آب می فرستند .

*****

هُتِل (معادل H) :

معنای پرچم هتل این است : من یک راهنما روی کشتی دارم.

این پرچم معمولاً در پاسخ به شناوری که با به اهتزاز در آوردن پرچم هتل، درخواست راهنما داشته نمایش داده شده و نشانگر این است که کشتی، یک راهنما روی عرشه دارد .

*****

ایندیا (معادل I) :

معنای پرچم ایندیا این است : در حال تغییر مسیر خود به سمت چپ هستم.

این پرچم مکمل پرچم اکو است و زمانی به کار می رود که کشتی قصد تغییر مسیر به سمت چپ خود را دارد. در واقع افراشتن پرچم اکو همان کاربرد عامیانه راهنمای چپ خودرو را برای شناور دارد.

*****

جولیِت (معادل J) :

معنای پرچم جولیت این است : از من فاصله بگیرید، کشتی دچار حریق شده و حامل مواد منفجره هستم.

این یکی از خطرناکترین نوع علائم است و با دیدن آن، بهتر است فرار را برقرار ترجیح داد! درواقع این پرچم فقط ممکن است توسط ناوی بکار رود که تا قبل از آن، پرچم براوو را بالای دکل خود برافراشته بود. درصورتی که شناور مذکور، دچار حریق و یا نشتی شده باشد پرچم جولیت را بالا می‌برد که با دیدن این پرچم باید تا حد ممکن از کشتی فاصله گرفت.

*****

کیلو (معادل K) :

معنای پرچم کیلو این است : من مایلم با شما پیام مخابره کنم.

این پرچم در پاسخ به شناوری بکار می رود که پرچم فاکستروت را به اهتزاز در آورده باشد و یا زمانی که کشتی نیاز به برقراری ارتباط داشته باشد. این پرچم با شماره های مختلف به کار می رود که بیانگر نحوه برقراری ارتباط یا حتی فرکانس ارتباط رادیویی است.

*****

لیما (معادل L) :

معنای پرچم لیما این است : کشتی خود را فوراً متوقف کنید.

اگر این پرچم بر روی کشتی که در بندری پهلو گرفته نصب شده باشد، نشانگر این است که کشتی مذکور توقیف و قرنطینه شده است! پیغام این پرچم در دریا برای کشتی مقابل این است که باید هر چه سریع تر متوقف شده و از حرکت باز ایستد.

*****

مایک (معادل M) :

معنای پرچم مایک این است : کشتی من متوقف شده است .

این پرچم زمانی به کار میرود که کشتی به طور کامل متوقف شده است، چه در پاسخ به کشتی ای که پرچم لیما را برافراشته و چه اینکه به دلیل مشکلات فنی به هیچ سمتی نمی تواند حرکت کند.

*****

نُوامبر (معادل N) :

معنای پرچم نوامبر این است : نه، پاسخ منفی

این پرچم در نقطه مقابل با مفهومی برعکس پرچم چارلی بوده و به معنی نه می باشد. البته در صورتی که با سایر پرچم ها بکار رود مفهوم کلی آنها را نیز منفی می‌کند.

*****

اُسکار (معادل O) :

معنای پرچم اسکار این است : آدم به دریا

این پرچم زمانی به کار می رود که کشتی با استفاده از قایق های نجات در حال کمک و نجات شخصی است که درون آب افتاده است.

*****

پاپا (معادل P) :

معنای پرچم پاپا این است : پرسنل به کشتی برگردند، کشتی آماده دریانوردی است

هنگامی که ناو پهلو گرفته در بندر، قصد حرکت دارد از این پرچم برای خبر دادن به کارکنان استفاده می شود تا هرچه سریع تر خود را به آن برسانند . البته کشتی های ماهیگیری نیز ممکن است از این پرچم در دریا استفاده کنند که در این صورت بیانگر گیر کردن تورشان در کف دریاست.

*****

کیوبَک (معادل Q) :

معنای پرچم کیوبک این است : درخواست ورود به بندر را دارم.

برای اینکه کشتی بتواند وارد بندری شود، باید از لحاظ بهداشتی مشکلی نداشته باشد و هیچ کدام از خدمه بیمار نباشند. این پرچم زمانی به کار میرود که کشتی هیچ گونه مشکل بهداشتی نداشته و به وسیله این پرچم درخواست آزادی عمل و مجوز ورود می نماید.

*****

رومِئو (معادل R) :

معنای پرچم رومئو این است : خارج از مسیر اصلی، مانور می کنم

این پرچم زمانی به کار می رود که کشتی خارج از مسیر تعریف شده باشد. این پرچم به همراه یک یا چند پرچم دیگر که بیانگر عددی بوده به کار می رود و نشان دهنده میزان انحراف کشتی از مسیر اصلی است.

*****

سییِرا (معادل S) :

معنای پرچم سییرا این است : موتور کشتی من به عقب گرفته شده است.

این پرچم زمانی به کار می رود که پروانه های کشتی برعکس چرخیده و در زبان عامیانه، کشتی دنده عقب می رود! این پرچم، همراه با پرچم های نشانگر عددی به کار می رود که بیانگر سرعت آن در واحد نات است.

*****

تانگو (معادل T) :

معنای پرچم تانگو این است : از من فاصله بگیرید، در حال ماهیگیری دوبل هستم.

وقتی دو کشتی در کنار هم  و با استفاده از تور مشترک در حال ماهیگیری هستند به نحوی که تور از یک طرف در کشتی اول و از طرف دیگر در کشتی دوم مهار شده(به حالت جاروکش) از این پرچم استفاده شده که بیانگر پرهیز سایر شناورها از تردد بین دو کشتی حامل این پرچم می باشد.

*****

یونیفورم (معادل U) :

معنای پرچم یونیفورم این است : شما به طرف خطر می روید.

این پرچم زمانی به کار می رود که کشتی، قصد با خبر کردن کشتی دیگری که خطری آن را تهدید می کند، داشته باشد.

*****

ویکتور (معادل V) :

معنای پرچم ویکتور این است : من درخواست کمک دارم.

این پرچم زمانی به کار می رود که کشتی درخواست کمک دارد. این پرچم همراه چند شماره به کار می رود که بیانگر سرعت کشتی متقاضی کمک می باشد.

*****

ویسکی (معادل W) :

معنای پرچم ویسکی این است : احتیاج به کمک پزشکی دارم.

این پرچم زمانی به کار می رود که کشتی به علت وقوع سانحه ای برای پرسنل و یا رخداد یک بیماری که قادر به کنترل آن به تنهایی نیست، نیاز به پزشک داشته باشد.

*****

ایکس رِی (معادل X) :

معنای پرچم ایکس ری این است : هر کاری دارید رها کرده و به پیام من توجه کنید.

این پرچم نوعی اخطار محسوب می شود و به کشتی مقابل میفهماند که باید از اجرای مقاصد خود دست برداشته و به سیگنال های ارسالی مخابره کننده پیام توجه کند.

*****

یانکی (معادل Y) :

معنای پرچم یانکی این است : من در حال خارج کردن لنگر از آب هستم.

این پرچم زمانی به کار می رود که کشتی در حال بالا کشیدن لنگر خود به منظور حرکت به سمت مقصد می باشد و برای آگاهی شناورهای اطراف به منظور رعایت فاصله مطمئنه برای جلوگیری از خطر برخورد به اهتزاز در می آید.

*****

زولو (معادل Z) :

معنای پرچم زولو این است : احتیاج به یدک کش دارم

این پرچم غالبا زمانی به کار میرود که کشتی نیاز به یدک کش داشته باشد. معمولاً کشتی‌های بزرگ برای پهلو گرفتن در بنادر کوچک و یا انجام عملیات اورهال از یدک کش بهره مند می‌شوند و با کمک نیروی رانشی آن به نقطه هدف می‌رسند. البته این پرچم توسط کشتی های ماهیگیری هم مورد استفاده بوده و بیانگر این معناست که در حال گستردن تور در دریا هستند.  مشخصات عمومی

  • جنس پرچم علائم دریایی ساتن
  • سایز پرچم علائم دریایی در ابعاد و اشکال مختلف
  • چاپ پرچم علائم دریایی دیسپرس
  • دوخت پرچم علائم دریایی نوار حلقه
  • قابل شستشو بله
  • مقاوم در برابر نور آفتاب بله
  • کابرد پرچم قابل استفاده در کشتیرانی که هر کدام نشان دهنده پیامی هستند.
  • کشور سازنده1 2 3 4 5