Top

شرکت فنی مهندسی رعد بوشهر با راه‌اندازی شبکه گسترده‌ای از گیرنده‌های AIS، امکان تامین داده خام ترافیک دریایی را برای سازمان‌ها و مالکان شناورها دارد. دریافت‌کنندگان این داده می‌توانند از آن برای پایش ترافیک دریایی در نرم‌افزارهای ECDIS استفاده کنند.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت سامانه ارتباطات دریایی یکپارچه ایران - IIMCS مراجعه فرمایید یا با ما تماس بگیرید.