Topبی سیم MRC-320 یک بی سیم VHF با استاندارد دریایی می باشد و تمامی قابلیت هایی که باید در یک بی سیم دریایی استاندارد وجود داشته باشد در طراحی این محصول لحاظ شده است. این بی سیم قابلیت شبکه پذیری دارد و در بسترهای اترنت، زوج سیم و RS-232 قابلیت کنترل، تنظیم و استفاده جهت انتقال دیتا و صوت را دارد. این بی سیم علاوه بر کار با بی سیم های آنالوگ معمولی، دارای مد دیجیتال نیز می باشد که در این مد، قابلیت های متمایزی مانند انتقال دیتا و صوت دیجیتال با مدولاسیون های جدید در آن پیاده سازی شده است.

بزودی


  قابلیت ها:

  • رنج فرکانس: دارای رنج فرکانس وسیع 174~136 مگاهرتز
  • ارتباط: قابلیت ارتباط با کانال های بین المللی دریایی
  • نوع فرکانس: فرکانس دهی دستی به صورت Full Duplex
  • ساختار: دارای ساختار رادیو نرم افزاری
  • محل نصب: در بنادر و ایستگاه های استقراری سازمان های دریایی
  • مورد استفاده: در کلیه شناورها، کشتی ها و سکوهای نفت و گاز
  • نوع اتصال: اتصال به Phone Patcht، ICS و ضبط مکالمات
  • توان خروجی: قابل ارائه در توان های خروجی مختلف1 2 3 4 5