Topبی سیم MRC-130 یک بی سیم MF/HF با استاندارد دریایی می باشد و تمامی قابلیت هایی که باید در یک بی سیم دریایی استاندارد وجود داشته باشد درطراحی این محصول لحاظ شده است. این سیستم دارای یک واحد کنترل پیشرفته می باشد و در بسترهای مختلف(زوج سیم، اترنت،RS-232ُ) می تواند با واحد فرستنده/گیرنده بی سیم در ارتباط باشد. این بی سیم علاوه بر کار با بی سیم های آنالوگ معمولی، دارای مد دیجیتال نیز می باشد که در این مد، قابلیت های متمایزی مانند صوت دیجیتال، انتقال دیتا با نرخ بالا و قابلیت ALE در آن پیاده سازی شده است.

بزودی


  قابلیت ها:

  • ساختار: دارای ساختار رادیو نرم افزاری
  • ارتباط: قابلیت ارتباط با کانال های بین المللی دریایی
  • نوع فرکانس: قابلیت فرکانس دهی دستی و ALE جهت تشخیص و انتخاب فرکانس بهینه ارتباط
  • محل نصب: قابلیت نصب در بنادر و ایستگاه های استقراری سازمان های دریایی
  • مورد استفاده: قابلیت استفاده در کلیه شناورها، کشتی ها و سکوهای نفت و گاز
  • نوع اتصال: قابلیت اتصال به Phone Patcht، ICS و ضبط مکالمات
  • توان خروجی: قابل ارائه در توان های خروجی مختلف1 2 3 4 5